Cele i zadania

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie powstał w 1979 r.

Misją naszego Ośrodka jest utworzenie ciągu działań rewalidacyjno – wychowawczych i opiekuńczych od momentu urodzenia do 24 roku życia osoby niepełnosprawnej. Celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej optymalnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalno – społecznej, przygotowanie do funkcjonowania w życiu codziennym, a ich rodzicom umożliwienie samorealizacji.
      Struktura organizacyjna obejmuje:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju;
 • Przedszkole;
 • Szkołę Podstawową Specjalną;
 • Gimnazjum Specjalne;
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną;
 • Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • Zajęcia przysposabiające do pracy;
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim;
 • Internat.

Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci na poszczególnych etapach jego edukacji zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami oraz wspomaganie ich rodzin, odbywa się poprzez szereg różnorodnych działań, których podejmuje się cała kadra naszego Ośrodka i są to m.in.:

 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi;
 • Współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi placówkami oświatowymi;
 • Promowanie Ośrodka w naszym mieście i powiecie oraz integracja w środowisku lokalnym;
 • Doposażenie placówki w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz likwidowanie barier architektonicznych;
 • Poszerzanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej;
 • Współpraca ze stowarzyszeniami z Polski i Holandii;
 • Uatrakcyjnienie zajęć poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów krajowych i zagranicznych;
 • Przygotowanie naszych uczniów do udziału w regionalnych, ogólnopolskich oraz światowych imprezach sportowych.

 

menu dodatkowe

Organ prowadzący

Powiat Chełmiński

logoSP

Stowarzyszenie Przybij Piątkę

logospp

Gentle Teaching

logo1 gt

bip

  bip mini

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !