Zespoły edukacyjo - terapeutyczne

Zespoły edukacyjno — terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków. Praca w 6 – 8 osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb i możliwości.zet4

 Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Uczniowie zespołów edukacyjno — terapeutycznych nie podlegają obowiązującym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania. Nauczyciele pracujący z tymi dziećmi tworzą zespół tzw. team, którego celem jest diagnozowanie poziomu funkcjonowania uczniów i wskazywanie kierunków dalszych oddziaływań. Ustalenie właściwej diagnozy psychopedagogicznej umożliwiają różnorodne narzędzia diagnostyczne.

 W zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, muzyka z rytmiką, technika, wychowanie fizyczne. Nauczyciele wykorzystują też w swoich zajęciach różnorodne metody pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Ponadto każdy uczeń ma możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych: usprawnianie technik szkolnych, logopedia, zajęcia komputerowe, hipoterapia oraz pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

 W zespołach edukacyjno – terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych. Włączamy się aktywnie do udziału w imprezach integracyjnych i konkursach na terenie Ośrodka. Uczymy się, pracujemy i bawimy w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Uczniowie aktywnie włączają się do organizowania uroczystości klasowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki. Obchodzimy również wspólnie swoje imieniny i urodziny obdarowując się własnoręcznie wykonanymi upominkami i przygotowując poczęstunek.

 

 

 

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !