Gentle Teaching

Implementacja Gentle Teaching w Chełmnie

Gentle Teaching (GT) to filozofia myślenia i działania pedagogicznego opartego na aksjologii bezwarunkowej, akceptującej relacji pomiędzy osobą  – opiekuna, prowadzącego, nauczyciela, terapeuty itp., a osobą z problemami zachowania – podopiecznego.

Już od 2012 roku, grupa siedmiu pedagogów chełmińskich skupiona w Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie, a także pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, rozpoczęła gruntowne studia na odległość, zbieranie materiałów z własnej praktyki pedagogicznej, pod kierunkiem i w ramach superwizji Florisa van de Kammera z Prinsenstichting w Purmerend w Holandii (specjalista z zakresu GT, spadkobierca dorobku i uczeń twórcy GT dr Johna McGee).

Pozwoliło to na certyfikację w zakresie GT tej grupy siedmiu pedagogów w lipcu 2014r., której podstawą były dwuletnie studia własne na podstawie przetłumaczonych materiałów, telekonferencji oraz po tygodniowym szkoleniu w Prinsenstichting w Purmerend w Holandii, połączonym z tygodniową praktyką GT w instytucjach Prinsenstichting, zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku i stopniu niepełnosprawności. Certyfikacja dała również uprawnienia do szkoleń i uznawania kwalifikacji w zakresie GT Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom w Chełmnie za pośrednictwem Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego powołanego w 2008 roku przy tym Stowarzyszeniu. W ostatnich dwóch latach uzyskały certyfikat GT 3 osoby.

W ramach wdrażania GT w Chełmnie, powołano Zespół Gentle Teaching w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie, zorganizowano sześć obozów GT dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, przeprowadzono wiele szkoleń dla różnych instytucji pracujących z osobami z niepełnosprawnością, opracowano program certyfikacji GT i stronę internetową. Grupa pedagogów, członków Zespołu GT, z racji swej działalności w Stowarzyszeniu Ludzie-ludziom w Chełmnie, wzięła udział w Międzynarodowych Konferencjach Gentle Teaching w Breukelen w Holandii w 2018, oraz w Ghent w Belgii w 2019r. (od 2018r. grupa ta jest członkiem International Gentle Teaching Network). Zapraszamy na stronę internetową www.ludzie-ludziom.org.

            Od września 2018r. wdrażana jest innowacja pedagogiczna GT w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie pod nazwą: „Wdrożenie Gentle Teaching w proces rewalidacyjno – wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie”. Jej autorami są: Jacek Gralewski, Barbara Jach, Maja Krajeczyńska, Joanna Kubiak, Katarzyna Raabe, Ilona Smolińska, Aleksandra Głowacka oraz Dariusz Jach. Realizatorami są jego autorzy oraz nauczyciele będący w trakcie certyfikacji GT. Czas trwania innowacji to rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021. Innowacja pozwoli współtworzyć doskonałą szansę zmiany jakości życia, nauki i zabawy uczniów SOSW w Chełmnie oraz umożliwi wzrost rozwoju osobistego jego pracownikom. Stworzy przestrzeń na budowanie wartościowych więzi i relacji w poczuciu bezpieczeństwa i miłości. Na fundamencie tych wartości o wiele łatwiej i efektywniej jest uczyć i wychowywać.

Nowatorstwo innowacji polega na tym, że Gentle Teaching może być ideą przyświecającą wszystkim działaniom w placówce bez względu na rodzaj stosowanych metod pracy (Gentle Teaching nie wyklucza stosowania żadnej metody, oprócz tych opartych na przemocy!). I może oddziaływać nie tylko pod względem edukacyjnym, wychowawczym, ale i społecznym, moralnym i etycznym przyczyniając się do wzrostu poczucia jedności wśród wszystkich pracowników placówki.

                                                                                                                                       

menu dodatkowe

Organ prowadzący

Powiat Chełmiński

logoSP

Stowarzyszenie Przybij Piątkę

logospp

Gentle Teaching

logo1 gt

bip

  bip mini